Про бібліотеку


Бібліотекар  - Тетяна Вікторівна Балховітіна


Бібліотекар із великим педагогічним досвідом роботи. Вона організувала роботу шкільної бібліотеки як важливого центру, що об’єднує   учнівський та вчительський колективи у науково-пошуковій роботі. Особливого значення надає розвиткові такої важливої риси юного читача, як здатність до самоактуалізації, самостійного пошуку необхідних знань, універсалізації отриманої інформації.

Розташована шкільна бібліотека на другому поверсі приміщення школи і займає дві кімнати:  одне приміщення, абонемент, розміром 18 кв.м, та  книгосховище для підручників - друге приміщення розміром    6 кв.м. При бібліотеці є читальна зала на 20 читачів - окреме приміщення, обладнане 5 комп’ютерами з підключенням до мережі Internet.

Загальна кількість бібліотечного фонду станом на 01.12.2016 р. складає  16599 примірників. З нього - 8343 примірників – фонд підручників, 5072 примірників – фонд книг та брошур, 3020 – журналів.
Укомплектовано бібліотечний фонд із  урахуванням запитів читачів.

Шкільна бібліотека - структурний підрозділ колегіуму-інтернату, основною метою якого є розв'язання завдань:
·        сприяти реалізації державної політики в галузі освіти;
·        зацікавити учня читанням;
·        навчити читати та розуміти книгу;
·        створити умови для виховання інформаційної культури;
·        надати максимум бібліотечно-бібліографічних знань з використанням інформаційних технологій;
·        надати   допомогу   вчителям у навчально-виховному процесі.

Немає коментарів:

Дописати коментар